ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ

Ние снабдяваме клиентите си  с меки (нетрайни) плодове чрез нашите търговски партньори.
Годишно имаме ръст от 7 000 тона първокачествени плодове.

Наши търговски партньори са:


Tesco tesco
Morrisons morrisons
ASDA asda
Lidl lidl
Aldi lidl